021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

جرثقیل ویتال ۱۰ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۱۰ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 10 تن ژاپن
جرثقیل ویتال ۱۰ تن ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۱۰ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۱۰ VL5-90 ۳٫۵ ۷۷٫۰ ۸۴٫۵ ۴۱ ۴۰۲ ۷۴۰ ۱۸۱ ۳۶۷ ۶۷ ۱۲٫۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۷٫۵ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۷٫۵ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 7.5 تن ژاپن
جرثقیل ویتال

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۷٫۵ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۷۱/۲ VL5-75 ۳٫۵ ۵۹٫۰ ۶۶٫۵ ۴۱ ۴۰۲ ۷۰۰ ۱۸۱ ۳۵۴ ۶۷ ۹٫۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۵ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۵ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 5 تن ژاپن
جرثقیل ویتال ۵ تن ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۵ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۵ VL5-50 ۳٫۰ ۴۰٫۰ ۴۱٫۵ ۳۹ ۳۸۲ ۶۰۰ ۱۸۱ ۲۶۳ ۴۷ ۷٫۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۳ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۳ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 3 تن ژاپن
جرثقیل ویتال ۳ تن ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۳ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۳ VL5-30 ۳٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۷ ۳۵ ۳۴۳ ۴۷۵ ۱۴۹ ۲۰۸ ۴۳ ۴٫۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۲ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۲ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 2 تن ژاپن
جرثقیل دستی ویتال ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۲ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۲ VL5-20 ۳٫۰ ۲۱٫۰ ۲۲٫۲ ۳۴ ۳۳۳ ۳۸۰ ۱۸۱ ۲۰۴ ۳۷ ۳٫۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۱٫۵ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۱٫۵ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 1.5 تن ژاپن
جرثقیل ویتال ۱٫۵ تن ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۱٫۵ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۱ ۱/۲ ۲٫۵ ۱۳٫۵ ۱۴٫۰ ۳۴ ۳۳۳ ۳۴۰ ۱۴۹ ۱۷۷ ۳۴ ۲٫۲

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

جرثقیل ویتال ۱ تن ژاپن

جرثقیل ویتال دستی ژاپن
جرثقیل ویتال دستی ژاپن

جرثقیل ویتال ۱ تن ژاپن بدلیل سبک بودن ،کاربری آسان و اندازه مناسب بصورت متداول در صنایع های مختلف از جمله: کارخانه ها و کارگاه ها ،در صنعت معادن و حفاری ، داخل تونل ، ساخت و ساز ، درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاعمواجه هستند و خطوط مونتاژ به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرید.
چرثقیل ویتال به دو صورت ثابت یا حرکتی نصب می شود.
در حالت ثابت به کمک قلاب یا هوک به سقف آویزان می گردد و در حالت متحرک یا حرکتی به کمک ترول به ریل های حمل بار متصل میگردد.
بدنه اصلی جرثقیل دستی که رابط انتقال قدرت از زنجیر دستی به زنجیر بارمی باشد و دارای چرخ و دنده هایی است که اندازه آنها براساس ظریفیت جرثقیل و اندازه زنجیر استفاده شده در هر جرثقیل متفاوت می باشد. بدنه اصلی بسیار سخت و معمولا از جنس آلومینیوم می باشد به همین دلیل باعث سبکی جرثیقل می شود و به طور کامل سیل شده تا از نفوذ گرد و غبار یا اجسام ریز جلوگیری کند تا در شرایط های مختلف کاربرد عالی داشته باشد

اگر بدنبال بالابری سبک و قدرتمند با قابلیت نصب آسان هستید بهترین انتخاب شما جرثقیل دستی ویتال می باشد

مزیت های جرثقیل دستی ویتال

 • سبک بودن
 • نصب آسان
 • قدرت زیاد
 • طول عمر سرویس دهی بالا
 • مناسب برای جاهای مختلف

اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های ویتال

 • بلوک اصلی جرثقیل
 • زنجیری دستی گرید پایین
 • زنجیر بار گرید بالا
 • قلاب یا هوک پایین برای اتصال به بار
 • قلاب یا هوک بالای برای اتصال به سقف و یا ترولی اتصال روی ریل های حمل
جرثقیل ویتال 1/2 تن ژاپن

دانلود کردن کاتولگ در فرمت PDF

لینک دانلود

اطلاعات جرثقیل ویتال ۱ تن

ظریفیت

تن

شماره مدل Standard Lift

m

Net Weight

Kg

Gross Weight

Kg

Pul to Lift Load Head Room

c

mm

a

mm

b

mm

g

mm

Test Load

t

kgf N
۱/۲ ۲٫۵ ۱۱٫۳ ۱۱٫۸ ۳۳ ۳۲۴ ۳۱۵ ۱۴۹ ۱۵۸ ۳۰ ۱٫۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

سیم بکسل‌ ۱۹-۶ هسته کنفی

سیم بکسل‌ 19-6 هسته کنفی

سیم بکسل‌ ۱۹-۶ هسته کنفی Seale یک سازه سیم بکسل‌ مستحکم با خصوصیات بار شکنندگی فوق العاده است و در طیف گسترده ای از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد ، که هم FC (هسته فیبر) و هم IWRC(هسته فولادی) در دسترس است.

این سیم بکسل به ویژه در مورد کارهای که مقاومت بیشتری در برابر سایش و خوردنگی نیاز دارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

 • برنامه های مهندسی عمومی
 • صنایع حفاری
 • سیم آسانسور
 • طناب دره
 • طناب آویز
 • جرثقیل
 • بالابر ها
 • کارگاه های شن و ماسه
 • در حفاری تونل ها
 • چاه نفت / میدان نفتی
 • طناب بیل مکانیکی / طناب Scraper
 • طناب ماهیگیری
سیم بکسل‌ 19-6 هسته کنفی
اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۷۷۰ Mpa ۱۹۶۰ Mpa
[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۱۰
۰٫۳۵۹ ۵۸٫۴ ۵,۹۵۷ ۶۴٫۷ ۶,۵۹۷
۱۱
۰٫۴۳۴ ۷۰٫۷ ۷,۲۰۹ ۷۸٫۳ ۷,۹۸۲
۱۲
۰٫۵۱۷ ۸۴٫۱ ۸,۵۷۹ ۹۳٫۱ ۹,۵۰۰
۱۳
۰٫۶۰۷ ۹۸٫۷ ۱۰,۰۶۸ ۱۰۹٫۳ ۱۱,۱۴۹
۱۴
۰٫۷۰۴ ۱۱۴٫۵ ۱۱,۶۷۷ ۱۲۶٫۸ ۱۲,۹۳۰
۱۶
۰٫۹۱۹ ۱۴۹٫۵ ۱۵,۲۵۲ ۱۶۵٫۶ ۱۶,۸۸۹
۱۸
۱٫۱۶۳ ۱۸۹٫۲ ۱۹,۳۰۳ ۲۰۹٫۶ ۲۱,۳۷۵
۲۰
۱٫۴۳۶ ۲۳۳٫۶ ۲۳,۸۳۱ ۲۵۸٫۷ ۲۶,۳۸۹
۲۲
۱٫۷۳۸ ۲۸۲٫۷ ۲۸,۸۳۵ ۳۱۳٫۱ ۳۱,۹۳۱
۲۴
۲٫۰۶۸ ۳۳۶٫۴ ۳۴,۳۱۷ ۳۷۲٫۶ ۳۸,۰۰۰
۲۶
۲٫۴۲۷ ۳۹۴٫۹ ۴۰,۲۷۴ ۴۳۷٫۲ ۴۴,۵۹۸
۲۸
۲٫۸۱۵ ۴۵۷٫۹ ۴۶,۷۰۹ ۵۰۷٫۱ ۵۱,۷۲۳
۳۰
۳٫۲۳۱ ۵۲۵٫۷ ۵۳,۶۲۰ ۵۸۲٫۱ ۵۹,۳۷۶
۳۲
۳٫۶۷۶ ۵۹۸٫۱ ۶۱,۰۰۸ ۶۶۲٫۳ ۶۷,۵۵۷
۳۴
۴٫۱۵۰ ۶۷۵٫۲ ۶۸,۸۷۲ ۷۴۷٫۷ ۷۶,۲۶۵
۳۶
۴٫۶۵۳ ۷۵۷٫۰ ۷۷,۲۱۳ ۸۳۸٫۳ ۸۵,۵۰۱
۳۸
۵٫۱۸۴ ۸۴۳٫۴ ۸۶,۰۳۰ ۹۳۴٫۰ ۹۵,۲۶۵
۴۰
۵٫۷۴۴ ۹۳۴٫۶ ۹۵,۳۲۵ ۱۰۳۴٫۹ ۱۰۵,۵۵۷
۴۲
۶٫۳۳۳ ۱۰۳۰٫۴ ۱۰۵,۰۹۵ ۱۱۴۱٫۰ ۱۱۶,۳۷۷

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

سیم بکسل ۷-۶ مغز کنفی

سیم بکسل ۷-۶ مغز کنفی

سیم بکسل ۷-۶ مغز کنفی (FC) و یا فولادی (WSC) ساخته می شود . سیم بکسل ۷-۶ با هسته فولادی (WSC) بسیار محبوب است و در کارهای ساخت و ساز ، عمرانی و … که در قطر کوچکتر از ۰٫۵mm تا ۲mm کابل بسیار انعطاف پذیر است. سیم بکسل ۷-۶ در قطر بزرگتر انعطاف پذیرب کمتری را دارا می باشد و اغلب در قطرهای ۶ میلی متری و بالاتر دسته بندی می گردد .

مشخصات :

مقاومت بالا در برابر سایش و سایش

سنگین و مقاوم در برابر کشیدن و پوشیدن

استفاده به طور گسترده توسط صنایع دریایی

استفاده به طور گسترده در جرثقیل ها

مورد استفاده در کارهای عمرانی

استفاده در آسانسور ها

سیم بکسل ۷-۶ مغز کنفی
سیم بکسل ۷-۶ مغز کنفی
اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۷۷۰ Mpa
[mm] [kg/m] [kN] [Kg]
۲
۰٫۰۱۴
۲٫۳۵
۲۳۹
۳
۰٫۰۳۱
۵٫۲۹
۵۳۹
۴
۰٫۰۵۵
۹٫۴۰
۹۵۹
۵
۰٫۰۸۶
۱۴٫۷۰
۱,۴۹۸
۶
۰٫۱۲۵
۲۱٫۲۰
۲,۱۵۷
۷
۰٫۱۷۰
۲۸٫۸۰
۲,۹۳۷
۸
۰٫۲۲۱
۳۷٫۶۰
۳,۸۳۶
۹
۰٫۲۷۲
۴۷٫۶۰
۴,۸۵۵
۱۰
۰٫۳۳۹
۵۸٫۸۰
۵,۹۹۳
۱۱
۰٫۴۲۰
۷۱٫۱۰
۷,۲۵۲
۱۲
۰٫۵۰۷
۸۴٫۶۰
۸,۶۳۱
۱۴
۰٫۶۷۹
۱۱۵٫۰۰
۱۱,۷۴۸
۱۶
۰٫۸۷۷
۱۵۰٫۰۰
۱۵,۳۴۴
۱۸
۱٫۱۰۰
۱۹۰٫۰۰
۱۹,۴۲۰
۲۰
۱٫۳۶۰
۲۳۵٫۰۰
۲۳,۹۷۵
۲۲
۱٫۶۱۰
۲۸۴٫۰۰
۲۹,۰۱۰
۲۴
۱٫۹۶۰
۳۳۸٫۰۰
۳۴,۵۲۵
۲۶
۲٫۲۸۰
۳۹۷٫۰۰
۴۰,۵۱۸
۲۸
۲٫۶۱۰
۴۶۱٫۰۰
۴۶,۹۹۲
۳۰
۲٫۹۸۰
۵۲۹٫۰۰
۵۳,۹۴۵
۳۲ ۳٫۵۳ ۶۰۱٫۷۴ ۶۱,۳۷۷
۳۶ ۴٫۴۷ ۷۶۱٫۵۸ ۷۷,۶۸۱
۴۰ ۵٫۵۲ ۹۴۰٫۲۲ ۹۵,۹۰۲

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.


سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی با ۸ رشته ۱۹ سیمی در ساختمان ساختار خود و فاصله بین رشته ها و هسته ها باعث می شود تا این طناب ها قابلیت خم شدن را دارا باشد

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

 • مقاوم در برابر خرد کردن
 • افزایش قابلیت خم شدن
 •  مقاوم در برابر خستگی دریایی
سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۵۷۰/mm2

160kgf/mm2

۱۷۷۰N/mm2

180 Kgf/mm2

[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۸ ۰٫۲۳۲ ۲۸٫۸۰ ۲۹۳۰ ۳۲٫۴۰ ۳۳۰۰
۱۰ ۰٫۳۴۸ ۴۵٫۱۰ ۴۵۹۰ ۵۰٫۸۰ ۵۱۷۰
۱۱ ۰٫۴۲۲ ۵۴۴۰٫۳۰ ۵۵۶۰ ۶۱٫۷۰ ۶۲۵۰
۱۲ ۰٫۵۰۲ ۶۴٫۸۰ ۶۶۱۰ ۷۳٫۳۰ ۷۴۴۰
۱۳ ۰٫۵۸۹ ۷۶٫۹۰ ۷۷۶۰ ۸۵٫۷۰ ۸۷۳۰
۱۴ ۰٫۶۸۳ ۸۸٫۲۰ ۹۰۰۰ ۹۰٫۱۰ ۱۰۱۰۰
۱۵ ۰٫۷۸۴ ۱۰۱ ۱۰۳۰۰ ۱۱۴ ۱۱۶۰۰
۱۶ ۰٫۸۹۲ ۱۱۵ ۱۱۸۰۰ ۱۳۰ ۱۳۲۰۰
۱۷ ۱٫۰۱۰ ۱۳۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۷ ۱۴۹۰۰
۱۸ ۱٫۱۳۰ ۱۴۶ ۱۴۹۰۰ ۱۶۴ ۱۶۷۰۰
۱۹ ۱٫۲۶۰ ۱۶۳ ۱۶۶۰۰ ۱۸۳ ۱۸۶۰۰
۲۰ ۱٫۳۹۰ ۱۸۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۳ ۲۰۷۰۰
۲۲ ۱٫۶۹۰ ۲۱۹ ۲۲۲۰۰ ۲۴۴ ۲۵۰۰۰
۲۴ ۲٫۰۱۰ ۲۶۰ ۲۶۴۰۰ ۲۹۰ ۲۹۵۰۰
۲۶ ۲٫۳۶۰ ۳۰۶ ۳۱۰۰۰ ۳۴۴ ۳۴۹۰۰
۲۸ ۲٫۷۳۰ ۳۵۳ ۳۶۰۰۰ ۴۰۰ ۴۰۵۰۰