021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

گوه های فولادی

گوه های فولادی(Wedge Sockets)


قلاب تمام فولادی ویژه
دارای ضریب اطمینان ۸۰%بر اساس کاتالوگ سیم بکسل
طراحی بر اسا استاندارد ASME B 30.26
دارای پبن فورج و گرما دیده
استفاده راحت و آسان

[LBS id=483]


برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.