021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

قلاب دینام(پیچ چشمی)

قلاب دینام(پیچ چشمی)


فولاد ریختگری گرما دیده شده
ساخته شده بر اساس استاندارد ASME B30.26
بار مجاز کاری حک شده بر روی قلاب
طراحی شده برای کشش مستقیم
قابل نصب بر روی انواع دستگاهها جهت جابجایی

[LBS id=475]

[LBS id=478]


برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.