021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل U تناژدار پین پیچ مهره (G-4153)

شگل U تناژدار پین پیچ مهره

شگل U تناژدار پین پیچ مهره

شگل U تناژدار پین پیچ مهره
شگل U تناژدار پین پیچ مهره

شگل U تناژدار پین پیچ مهره مدل G-4153 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد.
میانگین دمای آن ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و فولاد آن آبدیده شده است و مقاوم در برار خورندگی و ساییدن و بدلین جنس بدنه استیل قابلیت ضد زنگ را دارا می باشد.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل U تناژدار پین پیچ مهره
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض مهره وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
kg
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۴۳ ۸۱ ۸۲ ۱۳ ۰٫۳۹
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷۵۱ ۹۷ ۹۸ ۱۷ ۰٫۶۷
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۵۹ ۱۱۲ ۱۱۴ ۱۹ ۱٫۰۸
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۷۳ ۱۳۴ ۱۳۰ ۲۲ ۱٫۶۶
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۸۵ ۱۵۴ ۱۵۰ ۲۵ ۲٫۴۶
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۹۰ ۱۶۷ ۱۶۶ ۲۷ ۳٫۴
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱ ۹۴ ۱۸۰ ۱۷۸ ۳۰ ۴٫۵۱
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۱۵ ۲۰۹ ۱۹۷ ۳۳ ۶٫۱
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۲۷ ۲۳۰ ۲۰۲ ۱۹ ۷٫۶۳
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۴۹ ۲۷۱ ۲۴۹ ۲۳ ۱۳٫۲۵
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳۱۷۱ ۳۰۵ ۲۶۹ ۲۶ ۱۸٫۵۳
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۱۹۰ ۳۴۵ ۳۰۱ ۲۹ ۲۵٫۹۴
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۰۳ ۳۷۶ ۳۳۰ ۳۲ ۳۵٫۳۳
۸۵ ۷۵ ۸۳ ۱۶۲ ۷۳ ۱۲۷ ۲۲۹ ۴۲۷ ۳۸۰ ۳۹ ۵۲٫۹۷

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.