021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل تناژدار پیچ و مهره نعلی (G-4163)

شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)

شگل تناژدار پیچ و مهره نعلی

شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)
شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)

شگل تناژدار پیچ و مهره نعلی مدل G-4163 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد.
میانگین دمای آن ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و فولاد آن آبدیده شده است.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض کمان وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
j
mm
kg
۰٫۵ ۷ ۸ ۱۶٫۵ ۷ ۱۲ ۲۹ ۲۰ ۴۸٫۵ ۳۴ ۰٫۰۶
۰٫۷۵ ۹ ۱۰ ۲۰ ۹ ۱۳٫۵ ۳۲ ۲۲ ۵۶ ۴۰ ۰٫۱۱
۱ ۱۰ ۱۱ ۲۲٫۵ ۱۰ ۱۷ ۳۶٫۵ ۲۶ ۶۳٫۵ ۴۶ ۰٫۱۶
۱٫۵ ۱۱ ۱۳ ۲۶٫۵ ۱۱ ۱۹ ۴۳ ۲۹ ۷۴ ۵۱ ۰٫۲۲
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۵۱ ۳۲ ۸۹ ۵۸ ۰٫۴۲
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷ ۶۴ ۴۳ ۱۱۰ ۷۵ ۰٫۷۴
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۷۶ ۵۱ ۱۲۹ ۸۹ ۱٫۱۸
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۸۳ ۵۸ ۱۴۴ ۱۰۲ ۱٫۷۷
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۹۵ ۶۸ ۱۶۴ ۱۱۸ ۲٫۵۸
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۱۰۸ ۷۵ ۱۸۵ ۱۳۱ ۳٫۶۶
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱۱۱۵ ۸۳ ۲۰۱ ۱۴۷ ۴٫۹۱
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۳۳ ۹۲ ۲۲۷ ۱۶۲ ۶٫۵۴
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۴۶ ۹۹ ۲۴۹ ۱۷۵ ۸٫۱۹
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۷۸ ۱۲۶ ۳۰۰ ۲۱۶ ۱۴٫۲۲
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳۱۹۷ ۱۳۸ ۳۳۱ ۲۸ ۱۹٫۸۵
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۲۲۲ ۱۶۰ ۳۷۷ ۲۷۴ ۲۸٫۳۳
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۶۰ ۱۸۵ ۴۳۳ ۳۱۰ ۳۹٫۵۹
۸۵ ۷۵ ۸۳ ۱۶۲ ۷۳ ۱۲۷ ۳۲۹ ۱۹۰ ۵۲۷ ۳۴۰ ۶۲

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.