021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل‌ U پین دار پیچی (G-4151)

شگل‌ U پین دار پیچی (G-4151)

شگل‌ U پین دار پیچی

شگل‌ U پین دار پیچی (G-4151)
شگل‌ U پین دار پیچی (G-4151)

شگل‌ U پین دار پیچی مدل G-4151 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد.
میانگین دمای آن ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و فولاد آن آبدیده شده است.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل‌ U پین دار پیچی (G-4151)
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
kg
۰٫۳۳ ۵ ۶ ۱۲ ۵ ۹٫۵ ۱۹ ۳۳ ۲۹٫۵ ۰٫۰۲
۰٫۵ ۷ ۸ ۱۶٫۵ ۷ ۱۲ ۲۲ ۴۱٫۵ ۳۸ ۰٫۰۵
۰٫۷۵ ۹ ۱۰ ۲۰ ۹ ۱۳٫۵ ۲۶ ۵۰ ۴۶٫۵ ۰٫۰۹
۱ ۱۰ ۱۱ ۲۲٫۵ ۱۰ ۱۷ ۳۲ ۵۹ ۵۴ ۰٫۱۴
۱٫۵ ۱۱ ۱۳ ۲۶٫۵ ۱۱ ۱۹ ۳۷ ۶۸ ۵۹٫۵ ۰٫۱۹
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۴۳ ۸۱ ۷۳ ۰٫۳۲
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷ ۵۱ ۹۷ ۸۹ ۰٫۵۴
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۵۹ ۱۱۲ ۱۰۳ ۰٫۸۷
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۷۳ ۱۳۴ ۱۱۹ ۱٫۳۴
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۸۵ ۱۵۴ ۱۳۷ ۲٫۰۸
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۹۰ ۱۶۷ ۱۵۳ ۲٫۷۷
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱ ۹۴ ۱۸۰ ۱۷۰ ۳٫۷۲
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۱۵ ۲۰۹ ۱۸۶ ۵٫۱۴
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۲۷ ۲۳۰ ۲۰۳ ۶٫۸۵
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۴۹ ۲۷۱ ۲۴۳ ۱۱٫۴۵
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳ ۱۷۱ ۳۰۵ ۲۷۲ ۱۶٫۸۶
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۱۹۰ ۳۴۵ ۳۱۰ ۲۴٫۶۱
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۰۳ ۳۷۶ ۳۴۴ ۳۲٫۶۵

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.