021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

سیم بکسل ۳۷-۶ هسته فولادی

سیم بکسل ۳۷*۶

سیم بکسل ۳۷-۶ هسته فولادی

سیم بکسل 37-6 هسته فولادی

سیم بکسل ۳۷-۶ هسته فولادی یک ساخت و ساز متقاطع است که برای کارهای مهندسی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. سیم ۳۷-۶ هسته فولادی (هسته فولادی مستقل سیم) نیز موجود است. در انگلستان ۶×۳۶ ساختاری بسیار مرسوم است ، در حالی که در اروپا ، کاربرد زیادی از ۶×۳۷ برای انواع صنایع استفاده می شود.

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

  •      برنامه های مهندسی عمومی
  •      طناب های جرثقیل
  •      طناب بلند کردن
سیم بکسل ۳۷*۶
سیم بکسل ۳۷*۶

اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۵۷۰/mm2

160kgf/mm2

۱۷۷۰N/mm2

180 Kgf/mm2

[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۱۲
۰٫۵۴۹ ۸۱٫۳ ۸,۲۹۳ ۹۰٫۰ ۹,۱۸۳
۱۳
۰٫۶۴۴ ۹۵٫۴ ۹,۷۳۳ ۱۰۵٫۷ ۱۰,۷۷۷
۱۴
۰٫۷۴۷ ۱۱۰٫۷ ۱۱,۲۸۸ ۱۲۲٫۵ ۱۲,۴۹۹
۱۶
۰٫۹۷۵ ۱۴۴٫۵ ۱۴,۷۴۳ ۱۶۰٫۱ ۱۶,۳۲۶
۱۸
۱٫۲۳۴ ۱۸۲٫۹ ۱۸,۶۵۹ ۲۰۲٫۶ ۲۰,۶۶۲
۲۰
۱٫۵۲۴ ۲۲۵٫۹ ۲۳,۰۳۶ ۲۵۰٫۱ ۲۵,۵۰۹
۲۲
۱٫۸۴۴ ۲۷۳٫۳ ۲۷,۸۷۴ ۳۰۲٫۶ ۳۰,۸۶۶
۲۴
۲٫۱۹۵ ۳۲۵٫۲ ۳۳,۱۷۳ ۳۶۰٫۱ ۳۶,۷۳۴
۲۶
۲٫۵۷۶ ۳۸۱٫۷ ۳۸,۹۳۲ ۴۲۲٫۷ ۴۳,۱۱۱
۲۸
۲٫۹۸۷ ۴۴۲٫۷ ۴۵,۱۵۲ ۴۹۰٫۲ ۴۹,۹۹۹
۳۰
۳٫۴۲۹ ۵۰۸٫۲ ۵۱,۸۳۳ ۵۶۲٫۷ ۵۷,۳۹۷
۳۲
۳٫۹۰۱ ۵۷۸٫۲ ۵۸,۹۷۴ ۶۴۰٫۲ ۶۵,۳۰۵
۳۴
۴٫۴۰۴ ۶۵۲٫۷ ۶۶,۵۷۶ ۷۲۲٫۸ ۷۳,۷۲۳
۳۶
۴٫۹۳۸ ۷۳۱٫۸ ۷۴,۶۳۹ ۸۱۰٫۳ ۸۲,۶۵۱
۳۸
۵٫۵۰۲ ۸۱۵٫۳ ۸۳,۱۶۳ ۹۰۲٫۸ ۹۲,۰۹۰
۴۰
۶٫۰۹۶ ۹۰۳٫۴ ۹۲,۱۴۷ ۱۰۰۰٫۴ ۱۰۲,۰۳۹
۴۲
۶٫۷۲۱ ۹۹۶٫۰ ۱۰۱,۵۹۲ ۱۱۰۲٫۹ ۱۱۲,۴۹۸
۴۴
۷٫۳۷۶ ۱۰۹۳٫۱ ۱۱۱,۴۹۸ ۱۲۱۰٫۵ ۱۲۳,۴۶۷
۴۶
۸٫۰۶۲ ۱۱۹۴٫۸ ۱۲۱,۸۶۵ ۱۳۲۳٫۰ ۱۳۴,۹۴۶
۴۸
۸٫۷۷۸ ۱۳۰۰٫۹ ۱۳۲,۶۹۲ ۱۴۴۰٫۶ ۱۴۶,۹۳۶

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید