021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز فولادی

سیم بکسل ۱۹*8

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز فولادی

سیم بکسل های 19*8 مغز فولادی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز فولادی به دلیل مقاومت چرخشی کم در کارهای صنعتی و حتی آسانسور و بالابرهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد
که می تواند بصوردچپ گرد یا راست گرد باشد

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

  • در جرثقیل ها
  • کارخانجات
  •  صنایع دریایی
  • معدن
  • ساخت و سازهای صنعتی
  • و ساخت پل ها
  • در آسانسور
  • بالابرهای ساختمانی

اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۵۷۰/mm2

160kgf/mm2

۱۷۷۰N/mm2

180 Kgf/mm2

[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۸ ۰٫۲۸۳ ۳۳٫۹۰ ۳۴۵۰ ۳۸٫۲۰ ۳۸۹۰
۱۰ ۰٫۴۲۵ ۵۳٫۲۰ ۵۴۲۰ ۵۹٫۹۰ ۶۱۰۰
۱۱ ۰٫۵۱۴ ۶۴٫۳۰ ۶۵۶۰ ۷۲٫۵۰ ۷۳۸۰
۱۲ ۰٫۶۱۲ ۷۶٫۶۰ ۷۸۰۰ ۸۶٫۳۰ ۸۷۸۰
۱۳ ۰٫۷۱۹ ۹۰ ۹۱۶۰ ۱۰۱ ۱۰۳۰۰
۱۴ ۰٫۸۳۳ ۱۰۴ ۱۰۶۰۰ ۱۱۷ ۱۱۹۰۰
۱۵ ۰٫۹۵۷ ۱۲۰ ۱۲۲۰۰ ۱۳۵ ۱۳۷۰۰
۱۶ ۱٫۰۹۰ ۱۳۶ ۱۳۹۰۰ ۱۵۳ ۱۵۶۰۰
۱۷ ۱٫۲۳۰ ۱۵۴ ۱۵۷۰۰ ۱۷۳ ۱۷۶۰۰
۱۸ ۱٫۳۸۰ ۱۷۲ ۱۷۶۰۰ ۱۹۴ ۱۹۸۰۰
۱۹ ۱٫۵۳۰ ۱۹۲ ۱۹۶۰۰ ۲۱۶ ۲۲۰۰۰
۲۰ ۱٫۷۰۰ ۲۱۳ ۲۱۷۰۰ ۲۳۹ ۲۴۴۰۰
۲۲ ۲٫۰۶۰ ۲۵۷ ۲۶۲۰۰ ۲۹۰ ۲۹۵۰۰
۲۴ ۲٫۴۵۰ ۳۰۶ ۳۱۲۰۰ ۳۴۵ ۳۵۱۰۰
۲۶ ۲٫۸۷۰ ۳۶۰ ۳۶۶۰۰ ۴۰۵ ۴۱۲۰۰
۲۸ ۳٫۳۳۰ ۴۱۸ ۴۲۵۰۰ ۴۶۹ ۴۷۸۰۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

.