021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

سیم بکسل گالوانیزه ۱۲-۶

سیم بکسل FC 6*12

سیم بکسل گالوانیزه ۱۲-۶

سیم بکسل گالوانیزه 12-6

سیم بکسل گالوانیزه ۱۲-۶ سیم قوی با انعطاف پذیر مناسب برای طیف گسترده ای از کارها می باشد سیم بکسل ۱۲-۶ هسته کنفی یک کابل مستحکم با کششی بالا ، ایده آل برای محیط های مرطوب و یا هوای بارانی زیاد می باشد و به طور معمول در کشتی های باربری برای اتصال و تأمین بارهای مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل ساخته شدن از فولاد گالوانیزه ، برای شرایط دریایی ایده آل است و خاصیت ضد خوردگی آن باعث ماندگاری طولانی و کارکرد زیاد آن منجر شده است

ساختار سیم از ۶ رشته است که هر کدام آنها از ۱۲ سیم تشکیل شده است. هسته کنفی سیم بکسل به آن کمک کرده تا از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و استحکام شکنندگی به طرز چشمگیری بالاتر از سیم بکسل های هم هم سایز و درجه خود باشد

سیم بکسل گالوانیزه 12-6
اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۵۷۰/mm2

160kgf/mm2

۱۷۷۰N/mm2

180 Kgf/mm2

[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۶ ۰٫۱۰۰ ۱۱٫۴۰ ۱۱۷۰ ۱۲٫۸۰ ۱۳۱۰
۷ ۰٫۱۳۰ ۱۶٫۱۰ ۱۶۵۰ ۱۸٫۱۰ ۱۸۵۰
۸ ۰٫۱۶۰ ۲۱٫۵۰ ۲۲۰۰ ۲۴٫۱۰ ۲۴۷۰
۱۰ ۰٫۲۶۰ ۳۳٫۷۰ ۳۴۴۰ ۳۷٫۹۰ ۳۸۷۰
۱۲ ۰٫۳۴۰ ۴۴٫۹۰ ۴۵۸۰ ۵۰٫۵۰ ۵۱۵۰
۱۴ ۰٫۴۹۰ ۶۴٫۷۰ ۶۶۰۰ ۷۲٫۷۰ ۷۴۲۰
۱۶ ۰٫۶۱۰ ۷۹٫۷۰ ۸۱۴۰ ۸۹٫۶۰ ۹۱۵۰
۱۸ ۰٫۸۸۰ ۱۱۵ ۱۱۷۳۰ ۱۲۹ ۱۳۱۹۰
۲۰ ۱٫۰۳۰ ۱۳۵ ۱۳۷۶۰ ۱۵۱ ۱۵۴۸۰
۲۲ ۱٫۳۰۰ ۱۵۹ ۱۶۲۰۰ ۱۷۸ ۱۸۲۰۰
۲۴ ۱٫۴۹۰ ۱۸۹ ۱۹۳۰۰ ۲۱۲ ۲۱۷۰۰
۲۶ ۱٫۷۸۰ ۲۲۳ ۲۲۷۰۰ ۲۵۰ ۲۵۵۰۰
۲۸ ۲٫۰۵۰ ۲۵۸ ۲۶۳۰۰ ۲۹۰ ۲۹۵۰۰
۳۲ ۲٫۷۲۰ ۳۳۷ ۳۴۳۰۰ ۳۷۹ ۳۸۵۰۰
۳۶ ۳٫۴۰۰ ۴۴۰ ۴۴۹۰۰ ۴۹۵ ۵۰۵۰۰
۴۰ ۴٫۴۰۰ ۵۷۴ ۵۸۶۰۰ ۶۴۵ ۶۵۹۰۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.