021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

زنجیر دنده (Drives Preciaion Roller Chain products )

زنجیر دنده (Drives Preciaion Roller Chain products )

جهت مصارف صنعتی جابجایی مواد مطابق استاندارد ANSI ,DIN

[LBS id=529]


برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.