021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

انوع قلاب و تجهیزات باربرداری

انوع قلاب و تجهیزات باربرداری


حلقه فولادی                                                                        حلقه فولادی با گوشواره
رابط زنجیر                                                                         قلاب هلیکوپتری حلقه‌ای
قلاب هلیکوپتری پیم دار                                                         قلاب گردان حلقه‌ای
قلاب بالابر                                                                         قلاب دانه‌گیر شاخدار حلقه‌ای
قلاب دانه‌گیر                                                                       شاخدار پیم دار
قلاب S پیم دار                                                                    قلاب زنجیر گیر
قلاب دانه گیر ساده                                                               قلاب چشمی پیم دار
قلاب چشمی حلقه‌ای                                                              قلاب چشمی حلقه‌ای
قلاب دانه گیر سر کج                                                            قلاب ته پهن۲


[LBS id=570]


برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.